Výzva k podání nabídek ZTV pro výstavbu RD v obci Ústí (lokalita č. 6 dle ÚPD) 1. etapa