Czech POINT

Kontaktní pracoviště Czech POINT

Obecní úřad Ústí poskytuje tyto služby:

Výpis z veřejné evidence:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Registr kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru účastníků provozu autogramů ISOH

Výpis z neveřejné evidence:

  • Rejstřík trestů
  • Bodového hodnocení řidičů

Doklady které musí žadatel o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejné evidence:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vydání svého požadavku.

Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele /fyzické osoby
Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Registr kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu
Registru účastníků provozu autogramů ISOH

Ověřené výpisy z neveřejné evidence:
Pro vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předloží občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, který mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřenou plnou moc a svoji totožnost. Část výpisu není možné vydat na požádání v tomto případě bude výpis žadateli z rejstříku trestů zaslán poštou.
 

Ceník výpisů:

Název registru Cena za první stranu Cena za další stranu
Rejstříku trestů 50 Kč za celý výpis  
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Bodového hodnocení řidičů 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Registr kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Registru účastníků provozu autovraků 100 Kč 50 Kč

 

Úřední hodiny:

pondělí od 19:00 do 20:00
nebo po domluvě na telefonu 606 508 645