Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO OBCE ÚSTÍ

   
Josef  Paťha starosta
Jiří Němec místostarosta
JUDr. Jaroslav Brambůrek člen
Bc. Václav Holzbauer člen
Karel Hnát člen
Josef Hejsek člen
Renáta Mandátová člen
Josef Holub člen
Milan Vítek člen
Yvona Vytisková účetní
   
Další orgány působící na OÚ  
   
Finanční výbor:  
Bc.Václav Holzbauer předseda
JUDr. Jaroslav Brambůrek člen
Karel Hnát člen
   
Kontrolní výbor:  
Milan Vítek předseda
Josef Holub člen
Josef Hejsek člen