Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO OBCE ÚSTÍ

   
Jiří  Němec starosta
JUDr. Jaroslav Brambůrek místostarosta
Bc. Václav Holzbauer člen
Karel Hnát člen
Josef Hejsek člen
Renáta Mandátová člen
Ing. Martin Paťha člen
Milan Vítek člen
Václav Vondra člen
Ivona Vytisková účetní
   
Další orgány působící na OÚ  
   
Finanční výbor:  
Bc.Václav Holzbauer předseda
Ing. Martin Paťha člen
Karel Hnát člen
   
Kontrolní výbor:  
Milan Vítek předseda
Josef Hejsek člen
Václav Vondra člen