Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí u Humpolce p.č. 906/14