Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Ústí u Humpolce p.č. 85/8