Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva k občanům