Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 14. 9.. 2023