Rozhodnutí ministra o zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání, Kočín - Mírovka