Záměr prodeje pozemku p. č. 1088/45 v k.ú. Ústí u Humpolce