Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 22.6. 2023