Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 11.5. 2023