Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí - „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“