Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č.332/2