Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 16.3. 2023