Záměr prodeje pozemků p. č. 132/109 a p. č. 132/111