Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 9. 2. 2023