Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 29. 12. 2022