Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 8. 12. 2022