Záměr směny pozemku p.č. 1142/3 za pozemky p.č.899/233 a 899/238