záměr pronájmu nebytových prostor a zařízení prodejny