Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 10. 11. 2022