Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1096 v k. ú. Ústí u Humpolce