OZV č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů