ÚPZS ve věcech majetkových - žádost o spolupráci údaje o nemovitostech u nichž není osoba dosud zapsána v KN jako vlastnik