Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 73 o cekové výměre 1586 m2