Záměr prodeje částí obecního pozemku p.č. 876/13 o výměře 219 m2