Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Ústí u Humpolce p.č.85/9