Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Ústí u Humpolce p.č, 1089/4 a p.č. 84/2