Záměr prodeje pozemku p.č.871/24 v k.ú. Ústí u Humpolce