MR ČR -možnosti seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí