MZ ČR VV Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - výzva k uplatnění připomínek