Záměr prodeje částí obecního pozemku p.č. 801/19 o výměře 280 m2