Usnesení vlády ČR ze dne 1.3.2021, krizové opatření