Dopis hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Schreka prohlášení k očkování