OZV č.1/2020 o místním poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů