Záměr prodeje obecních pozemků p.č 9/3 a 1198 v k.ú. Ústí u Humpolce