KHS Kraje Vysočina - Nařízení mimořádného opatření ze dne 14.7.2020