Oznámení Hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6.4.2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha