Výroční zpráva o poskytování informací, podle zákona č, 106/1999 S b., za rok 2019.