Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/21999 Sb - rok 2013 .