Výroční zpráva o poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018.