Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 1.11.2018