OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů