usnesení č.9/2016 ze zasedání ZO dne 24. 11. 2016.