Záměr - odkoupení pozemku p. č. 54 vodní plocha v k.ú Ústí u Humpolce