Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad uzemního rozvoje Kraje Vysočina