Záměr prodeje pozemku st. p.č. 132/3 v k.ú.úUstí u Humpolce