Ústí

Obec Ústí leží mezi městy Jihlavou a Humpolcem na komunikaci II třídy č. 523, je vzdálena 10 km od Humpolce a cca 20 km od krajského města Jihlavy.
Obec Ústí se skládá z dvou katastrálních území, katastrální území Ústí u Humpolce s výměrou 646 ha a katastrálním územím Branišov u Jihlavy o výměře 267 ha. V součastné době žije na tomto území 228 obyvatel.
Historicky a kulturně nejcennější je místní část Branišov. V Ústí rostou dva památné stromy a to duby a nachází se zde několik kulturních památek. 
Ústí a jeho místní část Branišov leží v malebném území Českomoravské vysočiny, krajině dosti zalesněné s přírodou z části ještě nedotčenou. V katastrálním území obce se nachází osada Němeček a Hejště, několik samot a chatových osad. Celé území je vyhledávanou rekreační oblastí.