usnesení č.12/2014 z ustavujícího zasedání ZO dne 4. 12. 2014