Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci ,, Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy" dle zákona č. 100/2001 Sb.